STRONA GŁÓWNA

 

 Szanowni Rodzice,

zapraszamy na zajęcia adaptacyjne dla dzieci,

które odbędą się w dniach:

 

 

grupa

termin

godziny

grupa I

3-latki

24 – 31.08.2016r

godz. 1000 – 1200

grupa II

3-latki

prosimy, aby dzieci przyniosły ze sobą kapcie

 

 

 

 

 

 

  „Dzieci nigdy nie słuchają starszych,

 

ale zawsze ich naśladują”

 

 James Baldwin 

 

       Dziecko XXI w. to symbol przyszłości, jego twórca i kreator. Priorytetem pracy naszej placówki jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków  dla wielokierunkowego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami i wrodzonym potencjałem oraz wspieranie jego potrzeb, zainteresowań i aktywności. Umiejętności i wartości, w które wyposażą nauczyciele  swoich wychowanków są bardzo istotne, ponieważ  dają podłoże do dalszego kształcenia.