STRONA GŁÓWNA

  

NOWY NABÓR DO SAMORZĄDOWEGO  PRZEDSZKOLA NR 1 w ŁOCHOWIE                    NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019  

 

 

Od 16-go lutego 2018r.

wydawane będą wnioski o przyjęcie dziecka na rok 2018/ 2019

dla osób ubiegających się po raz pierwszy o miejsce
w przedszkolu.

Wniosek (wraz z załącznikami) należy pobrać w sekretariacie
lub ze strony internetowej przedszkola   
www.przedszkolelochow.pl  - zakładka Rekrutacja 

 

Termin składania wniosków upływa   26. lutego 2018r. 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ  NA NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOKU 

 

 

  „Dzieci nigdy nie słuchają starszych,

 

ale zawsze ich naśladują”

 

 James Baldwin 

 

       Dziecko XXI w. to symbol przyszłości, jego twórca i kreator. Priorytetem pracy naszej placówki jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków  dla wielokierunkowego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami i wrodzonym potencjałem oraz wspieranie jego potrzeb, zainteresowań i aktywności. Umiejętności i wartości, w które wyposażą nauczyciele  swoich wychowanków są bardzo istotne, ponieważ  dają podłoże do dalszego kształcenia.