DLA RODZICÓW


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

Istotną formą naszej działalności jest współpraca  z rodzicami, którą realizujemy poprzez:

 

- organizowanie uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi rodzinne

  i integrujących oba środowiska;

- zebrania grupowe i kontakty indywidualne służące wymianie doświadczeń

  i informacji o dziecku ;

- zajęcia otwarte pozwalające rodzicom zaobserwować aktywność dziecka na tle grupy,

jego wiedzę   i umiejętności.

- ,,Mamo, tato, czy wiesz?” – kącik, w którym zamieszczane są  publikacje, wskazówki, porady  i edukacyjne ciekawostki;


Wobec rodziny dziecka pełnimy funkcję doradczą  i wspierającą działania wychowawcze. Pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej.