OFERTA PRZEDSZKOLA

Dbamy o to, aby nasze przedszkolaki poprzez zabawę uczyły się współdziałania w grupie, poznawały reguły życia społecznego, w atmosferze radości odkrywały świat przyrody, dźwięków, barw, liter i cyfr.

Prowadzimy:

 1. Zajęcia obowiązkowe:
  - codzienne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
  - zajęcia adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną
  2. Zajęcia dodatkowe:
  - artystyczno - rytmiczne
  - zajęcia logopedyczne
  - naukę języka angielskiego

 

Ponadto nasze przedszkolaki biorą udział w przeglądach i konkursach plastycznych, wokalnych i tanecznych o zasięgu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim.

 

Organizujemy:

- teatrzyki w wykonaniu artystów scen polskich
- wycieczki wyjazdowe: edukacyjne, krajoznawcze, rekreacyjne
-imprezy przedszkolne i uroczystości okolicznościowe wzmacniające i integrujące oba środowiska;
-zebrania grupowe i spotkania indywidualne służące wymianie doświadczeń i informacji
o dziecku
- zajęcia otwarte pozwalające rodzicom zaobserwować aktywność dziecka na tle grupy, jego wiedzę i umiejętności;