Kadra

 

Przedszkole jest miejscem, w którym zapewniamy dzieciom 

bezpieczeństwo, radość, profesjonalną opiekę i edukację.  


Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy    

z dziećmi o prawidłowym rozwoju psychomotorycznym

oraz z dziećmi  o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 

Kadra pedagogiczna permanentnie wzbogaca swoją wiedzę  

i umiejętności  uczestnicząc w różnych formach doskonalenia  

zawodowego oraz licznych warsztatach metodycznych.