ODJAZDY AUTOBUSU DO ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO 2017/2018r

 

ODJAZDY AUTOBUSU

DO ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W KALISKACH

od 05.09.2017r

 

odjazd     godz. 825

 

 

 

 

powrót    godz. 1600

grupa V

(5-latki)

 

wychowawcy: Marzena Olszewska, Agata Śliwoska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA !!!     Ewentualne zmiany godzin odjazdu autobusu do oddziału zamiejscowego 

będą na bieżąco zamieszczane na przedszkolnej  tablicy ogłoszeń i stronie internetowej