Opłaty

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

- fachowej opieki dydaktyczno - wychowawczej,

- bezpłatnej realizacji podstawy programowej w godz. 800 - 1300

- bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola

 

Dodatkowo Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń poza czasem realizacji

podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujących:

- gry, zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe,

- gry, zabawy, ćwiczenia ruchowe i muzyczno - ruchowe,

- zajęcia przygotopwujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych imprezach artystycznych

  i okolicznościowych,

- zajęcia relaksująco - wyciszające

- zabawy tematyczne w grupie i w małych zespołach,

- ćwiczenia logopedyczne

- zajęcia opiekuńcze wspierające dzieci w czynnościach samoobsługowych,

- przygotowanie miejsca wypoczynku i snu dziecka oraz opiekę i nadzór nad dzieckiem podczas wypoczynku,

- nadzór nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w przedszkolu.

 

Odpłatność za przedszkole przyjmowana jest od 10 – go  każdego miesiąca przez 5 kolejnych  dni roboczych w godzinach: 7.30 – 9.00, 14.30 – 16.30.

 

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę zegarową pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem realizacji podstawy programowej

wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł. (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie Nr XII/90/2011).
 

Opłatę za wyżywienie dziecka oblicza się na podstawie aktualnej stawki żywieniowej,

która odpowiada wysokości kosztów poniesionych na zakup zużytych do przygotowania posiłków.


Dzienna stawka żywieniowa w roku 2013/2014 wynosi 6zł., w tym: śniadanie - 1,50 zł, obiad - 3,00 zł, podwieczorek - 1,50 zł.

 

Opłata za zajęcia dodatkowe:

-         roczne ubezpieczenie dziecka   45 zł