Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3 i 4 – letnich

 

7.00 – 8.10      Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Działania podejmowane z dziećmi w ramach pracy kompensacyjno – korekcyjnej.

8.10 – 8.45      Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane nt. zainteresowań dzieci. Zabawa ruchowa / ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.45      Przejazd do oddziału zamiejscowego (dotyczy dzieci z oddziału zamiejscowego)

8.45 – 9.00      Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi

9.00 – 9.20      Śniadanie

9.20 – 9.30      Zabiegi higieniczne, mycie zębów

9.30–10.15     Zajęcia dydaktyczne z całą grupą. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, działania grupowe i zespołowe.

10.15 –11.40   Pobyt dzieci na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, gry sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki

11.40 – 12.00  Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi.

12.00 – 12.30  Obiad

12.30 – 14.30  Odpoczynek poobiedni (leżakowanie), zajęcia wyciszające: słuchanie bajek, relaksacja

14.20 – 14.40  Przygotowanie do podwieczorku

14.40  - 15.00  Podwieczorek

15.00 – 17.00  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych. Słuchanie bajek i opowiadań czytanych przez nauczycieli. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na podwórku przedszkolnym.

16.10               Powrót dzieci z oddziału zamiejscowego.

 

 

 

    Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 – letnich

 

7.00 – 8.10      Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Działania podejmowane z dziećmi w ramach pracy kompensacyjno – korekcyjnej.

7.40 – 8.00      Przejazd do oddziału zamiejscowego (dotyczy dzieci z oddziału zamiejscowego – gr. VII).

8.10 – 8.45      Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane nt. zainteresowań dzieci. Zabawa ruchowa / ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.45      Przejazd do oddziału zamiejscowego (dotyczy dzieci z oddziału zamiejscowego).

8.45 – 9.00     Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi.

9.00 – 9.20      Śniadanie.

9.20 – 9.30      Zabiegi higieniczne, mycie zębów.

9.30 – 10.45    Zajęcia dydaktyczne z całą grupą. Realizacja zadań edukacyjnych  w różnych sferach aktywności dziecka, działania grupowe i zespołowe.

10.45 – 11.45  Pobyt dzieci na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, gry sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.

11.45 – 12.00  Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi.

12.00 – 12.30  Obiad.

12.30 – 12.45  Zajęcia wyciszające: słuchanie bajek, relaksacja.

12.45 – 14.20  Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, ćwiczenia usprawniające aparat mowy.

14.20 – 14.30  Przygotowanie do podwieczorku.

14.30  - 14.45  Podwieczorek

14.45 – 17.00  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Słuchanie bajek i opowiadań czytanych przez nauczycieli. Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na podwórku przedszkolnym.

15.45               Powrót dzieci z oddziału zamiejscowego.