Terapia logopedyczna

!!! Wszystkich rodziców zainteresowanych zapraszam do udziału w zajęciach razem z dzieckiem. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania i wątpliwości. !!!

  

Terapia Logopedyczna

 

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem i terapią wad i zaburzeń mowy.

 

 

Zadania logopedy w przedszkolu:

 

 • przeprowadzenie badań wstępnych, których celem jest zdiagnozowanie potrzeb logopedycznych dzieci,
 • organizacja pomocy logopedycznej,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych.

 

 

Reguły jakimi kierujemy się w pracy logopedycznej z naszymi podopiecznymi można ująć następująco:

 

 1. Wczesna diagnoza i interwencja, skraca czas terapii i zwiększa jej skuteczność,
 2. Podjęte działania opracowane na podstawie indywidualnych potrzeb dziecka,
 3. Wielowymiarowe oddziaływanie (stymulowanie rozwoju poznawczego, funkcji percepcyjno-motoryczych, lateralizacji),
 4. Budowanie motywacji do ćwiczeń – zaangażowanie dziecka,
 5. Współpraca z najbliższym otoczeniem dziecka,
 6. Systematyczność,
 7. Stopniowanie trudności.

 

Stan mowy dziecka

 

Podane w tabeli informację w przybliżeniu zorientują Państwa, jakiego stanu mowy należy się spodziewać u dzieci w wieku przedszkolnym.

Uwzględnić tu należy i to, że rozwój mowy u różnych dzieci rozwija się w różnym tempie, ale opóźnienie w przyswajaniu poszczególnych umiejętności nie powinno przekraczać 6 miesięcy (por. T. Zalewski 1992, s.14).

 

Wiek dziecka

Dźwięki

3-latek

[a, o, e, y, u, i, ą, ę, p, m, (także zmiękczone: pi, bi, mi), f, w (fi, wi), t, d, n, ń, l, (li), ś, ź, ć, dź, k, g (ki, gi), ch, j, ł].

4-latek

 

+ głoski [s, z, c, dz].

 

5-latek

 

+ głoski [ sz, ż, cz, dż]  oraz głoska [r].

 

6- latek

Powinien wymawiać wszystkie dźwięki języka polskiego, ale proces rozwoju języka trwa nadal.

 

 

Informacje mają charakter ogólny i mogą stanowić jedynie punkt odniesienia dla rodziców i opiekunów dziecka.

 

 

 

Z poważaniem

Dominika Martoń-Jaroszewska