ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO WYDRUKU

 W zakładce pdf  "Zarządzenie harmonogram załączniki " znajdują się dokumenty do wydruku tj.  wniosek i inne załączniki

niezbędne do złożenia w sekretariacie Przedszkola celem zapisania dziecka na nowy rok szkolny 2018/2019.  + deklaracja godzin